Τουρισμός & ανάδειξη

Αρχική > Οι δράσεις μας > Τουρισμός & ανάδειξη

Τις τελευταίες δεκαετίες, με την αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού και την άνοδο των ειδικών/εναλλακτικών μορφών, ο τουρισμός αποτελεί σημαίνουσα ή και κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα σε πολλές προστατευόμενες περιοχές. Παράλληλα, προάγει την αναγνώριση και κατανόηση των υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν και καλλιεργεί θετικές στάσεις για τη διατήρησή τους.

Πλέον, οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών, περιλαμβάνονται σε προσφερόμενα τουριστικά πακέτα διακοπών, προσελκύουν πόρους και έσοδα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Επιχειρούν να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους ως τουριστικοί προορισμοί και να ανταποκριθούν στα ποικίλα διαχειριστικά και αναπτυξιακά διλήμματα που ανακύπτουν ως προς την τουριστική αξιοποίησή τους.

Ο τουρισμός προκαλεί συχνά επιπτώσεις στο περιβάλλον, μέσω των πιέσεων που ασκούνται στους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό για την αειφόρο διαχείρισή του.

Οι δράσεις μας εστιάζουν στη διαμόρφωση πλαισίου άσκησης του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές, στην εκτίμηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, στη σύνταξη κατευθύνσεων διαχείρισης επισκεπτών, καθώς και μελετών ανάδειξης, προβολής και προώθησης του αειφόρου τουρισμού, στον σχεδιασμό και τη δημιουργία έργων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών ενημέρωσης, διάχυσης και διαχείρισης επισκεπτών (π.χ. θεματικά μουσεία, κέντρα ενημέρωσης, υπαίθρια συστήματα ερμηνείας περιβάλλοντος, πρότυπες σημάνσεις, μονοπάτια και διαδρομές, έντυπες εκδόσεις και ψηφιακές εφαρμογές) κ.ά.

Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Λιτόχωρο) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Λιτόχωρο) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Κλειδωνιά) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Κλειδωνιά) | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Ενδεικτικά αποτελέσματα

  • Σχέδιο κατευθύνσεων και προτάσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου
  • Θεματικά Μουσεία – Κέντρα Πληροφόρησης
  • Ιστοσελίδα Visit Greek Nature
Μετάβαση στο περιεχόμενο