Οροι Χρήσης

Αρχική > Οροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας του ΕΚΒΥ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Νόμιμη χρήση

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους.

Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επί του οποίου το ΕΚΒΥ έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά.

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στο EKΒΥ και διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές, εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά.

© 2023 EKΒΥ

Αλλαγές στους όρους χρήσης

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο