Βιβλιοθήκη

Αρχική > Εγκαταστάσεις > Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ

Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη με το αναγνωστήριο της έχει περισσότερα από 2100 βιβλία, 2300 μελέτες, περιοδικές εκδόσεις, χάρτες, αεροφωτογραφίες, αδημοσίευτες εκθέσεις, καθώς και επιλεγμένη αποδελτίωση τύπου σχετικά με το περιβάλλον. Επίσης, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες, έντυπα), καθώς και φωτογραφικό αρχείο για τη φύση και τη βιοποικιλότητα (διαφάνειες και φωτογραφίες).

Η βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ συμμετέχει στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), και είναι μέλος του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του ΕΚΤ, ως χρήστης και ως προμηθευτής άρθρων περιοδικών εκδόσεων. Διαθέτει μεγάλη συλλογή ερευνητικού υλικού και ο εμπλουτισμός της με νέο υλικό είναι συνεχής.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων, μελετών και CD/DVD-ROMS. Το ανώτατο χρονικό όριο δανεισμού είναι 3 μέρες και ο αριθμός των βιβλίων έως 4. Ο δανεισμός γίνεται μόνο τις ώρες που υπάρχει Βιβλιοθηκονόμος.

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Το υλικό είναι χωρισμένο στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Βιβλία-Επίσημες εκδόσεις (συμπεριλαμβάνονται και τα Συνέδρια, Συμπόσια, Συναντήσεις και τα πρακτικά τους).
  • Μελέτες – Αναφορές (Reports) – Διατριβές (ειδικές εκδόσεις, δακτυλογραφημένα χειρόγραφα σε Η/Υ). Τα βιβλία και οι μελέτες είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey (20η έκδοση). Για τη θεματική ευρετηρίαση ακολουθούνται οι κανόνες του “Sears list of subjects headings” της 13ης έκδοσης προσαρμοσμένοι όμως πάντα στις ανάγκες του υλικού της βιβλιοθήκης.
  • Περιοδικές εκδόσεις (Ξενόγλωσσες & Ελληνικές) – Εφημερίδες. Τα τεύχη βασικών περιοδικών εκδόσεων αποδελτιώνονται σε ειδική βάση της βιβλιοθήκης μας κατά τίτλο περιοδικού, τίτλο άρθρου, συγγραφέα, εκδότη, έτος κυκλοφορίας και λέξεις κλειδιά για σύνθετη αναζήτηση.
  • Αποδελτίωση τύπου σε ειδικές θεματικές κατηγορίες. Συγκέντρωση από το 1992 έως το 2022, άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα και φύλαξή τους στο χώρο της βιβλιοθήκης μας σε μορφή τευχών. Τα άρθρα αποδελτιώνονται σε ειδική βάση της βιβλιοθήκης μας κατά τίτλο εντύπου, τίτλο άρθρου, ημερομηνία κυκλοφορίας και λέξεις κλειδιά για γρήγορη αναζήτηση κατά θέμα.
  • Αρχείο Νομοθεσίας (Νόμοι, Οδηγίες, Αποφάσεις, Π.Δ., Ν.Δ., Κανονισμοί, κ.ά.).
  • Αρχείο με Χάρτες.
  • CD / DVD-ROMS.

 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ

Από το 2017, το ΕΚΒΥ παρέχει τη δυνατότητα ανοικτής διαδικτυακής παρουσίασης του Καταλόγου των εγγραφών της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ παρέχει δυνατότητες εύκολης πλοήγησης και ευέλικτης αναζήτησης με φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης. Δεν υποστηρίζει υπηρεσία διαδανεισμού. Αναπτύχθηκε με την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης openABEKT που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα με εθνικές και διεθνείς πλατφόρμες συσσώρευσης και διάχυσης περιεχομένου και την ευρετηρίαση από μηχανές αναζήτησης ανοικτού περιεχομένου, όπως η Google. Η διάθεση της υπηρεσίας openABEKT στο ΕΚΒΥ και η μετάπτωση των δεδομένων από το προηγούμενο σύστημα (ΑΒΕΚΤ), έγιναν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας», που υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ και «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου», που υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ, οι οποίες εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΒΥ

Ειδικά για τις εγγραφές των εκδόσεων του ΕΚΒΥ, οι επισκέπτες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν και άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία με σύνδεση στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΒΥ. Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΒΥ αποτελεί ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα όπου συγκεντρώνεται και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή η πνευματική παραγωγή του οργανισμού. Αποτελεί ταυτόχρονα την δέσμευση του ΕΚΒΥ για τη διαχείριση και οργάνωση του ψηφιακού του περιεχομένου, την συντήρησή του σε βάθος χρόνου καθώς και για την πρόσβαση και ανοιχτή διάθεσή του στο κοινό. Αναπτύχθηκε το 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες, προδιαγραφές και πρότυπα διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων του ΕΚΤ, που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών πόρων που κάνει διαθέσιμα το ΕΚΒΥ με τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και την Ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα Europeana.

Μετάβαση στο περιεχόμενο