Περιβαλλοντική Ευθύνη

Αρχική > Πολιτικές > Περιβαλλοντική Ευθύνη

Ως ίδρυμα αφιερωμένο στη μελέτη και διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, σχεδιάζουμε τη δική μας λειτουργία ώστε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας να είναι οι μικρότερες δυνατές.

Εξετάζουμε τρόπους να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συνεισφέροντας στο μικρό μέτρο που μας αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Το σχέδιό μας είναι να στραφούμε σε πιο πράσινες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας.

Το προσωπικό μας ταξιδεύει μόνο όταν είναι απαραίτητο, γιατί γνωρίζουμε ότι τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς παράγουν ρύπους και αέρια του θερμοκηπίου.

Αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση σε κάθε δραστηριότητά μας και εργαζόμαστε για να μεγιστοποιήσουμε την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, συνεισφέροντας στην κυκλική οικονομία.

Χρησιμοποιούμε λιγότερο χαρτί και αποφεύγουμε τις εκτυπώσεις, όπου μπορούμε. Ανακυκλώνουμε χαρτί και υλικά εκτύπωσης.

Επαναχρησιμοποιούμε ή ανακυκλώνουμε τα προϊόντα τεχνολογίας.

Προσπαθούμε να παράγουμε όσο το δυνατόν λιγότερα απόβλητα.

Σεβόμαστε την περιβαλλοντική νομοθεσία στη διαχείριση των αποβλήτων μας, είτε είναι οικιακά ή προέρχονται από τη λειτουργία των εργαστηρίων μας.

Για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, χρησιμοποιούμε έναν τεχνητό υγρότοπο, ως φυσικό σύστημα καθαρισμού. Επιδεικνύουμε το σύστημα αυτό στους επισκέπτες μας, ώστε να μεταδώσουμε την ιδέα των πράσινων υποδομών και των φυσικών λύσεων.

Πέρα από όλα αυτά, οι επιστήμονές μας εργάζονται με προσήλωση ώστε να βελτιώνουμε και να διαχέουμε τη γνώση για το φυσικό περιβάλλον, να ενισχύουμε την αγάπη των ανθρώπων και ιδίως των παιδιών για αυτό και να τεκμηριώνουμε πολιτικές και μέτρα για τη διατήρησή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο