Ευαισθητοποίηση & Εκπαίδευση

Αρχική > Οι δράσεις μας > Ευαισθητοποίηση & Εκπαίδευση

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων από τον σύγχρονο άνθρωπο καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην καθημερινή πρακτική. Σήμερα, η φύση ζητά να δράσουμε. Απαιτεί γνώση και συνετή διαχείριση. Έχει ανάγκη από καλά ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Χρειάζεται γενναίες αποφάσεις για να αναχαιτίσει την υποβάθμισή της. Ζητά την ανάδειξη των τόπων που συνθέτει, των οικοσυστημάτων που δημιουργεί. Για να διατηρήσει τον βιολογικό πλούτο της. Για να στηρίξει τις ανθρώπινες κοινωνίες και οικονομίες. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι συμμετοχικές διαδικασίες αναδεικνύονται σε ουσιαστικό δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση του κράτους.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφορία αποτελούν από τις σημαντικότερες καινοτομίες στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, με δεδομένη τη γνώση ότι οι μαθητές αποτελούν την ασφαλέστερη επένδυση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα διασφαλίζει και θα χειρίζεται συνετά τους φυσικούς πόρους του Πλανήτη.

Οι δράσεις μας εστιάζουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας για την προστασία και αειφορική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, στην προώθηση του συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, στην παροχή πληροφοριών και συμβουλευτική στήριξη στη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και σε κοινωνικούς φορείς, στην ενδυνάμωση και προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία, αλλά και στην κατάρτιση στελεχών για τη διατήρηση και διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Βιωματικό σεμινάριο στο Βουρκάρι Μεγάρων | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Βιωματικό σεμινάριο στο Βουρκάρι Μεγάρων | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος "Το Μουσείο Πάει Σχολείο" | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος "Το Μουσείο Πάει Σχολείο" | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Ενδεικτικά αποτελέσματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο