Σχέδιο αποκατάστασης για τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Αρχική > Οι δράσεις μας > Διατήρηση & διαχείριση > Σχέδιο αποκατάστασης για τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Σχέδιο αποκατάστασης για τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Περίληψη Έργου

Σκοπός του έργου είναι ο καθορισμός και η περιγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και ανάδειξη της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, μέσω της αξιολόγησης των υγροτοπικών λειτουργιών, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής.

Το έργο “Αποκατάσταση – Διατήρηση της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» εντάσσεται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ), του Δήμου Εχεδώρου και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ). Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συνεργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος με την ΑΝΕΘ ΑΕ. Η εργασία αυτή, έρχεται ως συνέχεια της εργασίας με τίτλο «Καταγραφή έργων και μελετών και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης», η οποία είχε ανατεθεί στο ΕΚΒΥ από τον ΟΡΘ (2001).

Διάρκεια έργου: 2002-2003.

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ ως Ειδικός Σύμβουλος εκπόνησε το έργο σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλάμβανε τη γενική περιγραφή της περιοχής μελέτης, την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων, την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης και έκθεσης εδαφικών ιδιοτήτων, καθώς και τη σύνταξη προτάσεων έργων για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες και τις αξίες του υγροτόπου, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε την αναλυτική περιγραφή των έργων που προτάθηκαν στην πρώτη φάση, τα οποία περιλάμβαναν:

ΕΡΓΟ 1: Ρύθμιση αλατότητας και υδροπεριόδου
ΕΡΓΟ 2: Μεταφορά νερού για την διατήρηση του καλαμώνα
ΕΡΓΟ 3: Εκβαθύνσεις υγροτόπου
ΕΡΓΟ 4: Μετατροπή κεντρικού εσωτερικού αναχώματος
ΕΡΓΟ 5: Ανάπλαση παλαιάς χωματερής
ΕΡΓΟ 6: Εγκατάσταση δενδροστοιχίας
ΕΡΓΟ 7: Παρατηρητήριο πουλιών
ΕΡΓΟ 8: Σχεδιασμό ερμηνείας περιβάλλοντος και αναψυχής και σχετικών ενημερωτικών υποδομών

Τα προβλήματα της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, το σχέδιο αποκατάστασης και τα προτεινόμενα έργα περιγράφονται πιο αναλυτικά σε δύο άρθρα της περιοδικής έκδοσης ΑΜΦΙΒΙΟΝ.

Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Φοινικόπτερα στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Φοινικόπτερα στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Αποτελέσματα

  • Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2002. Μελέτη αποκατάστασης – διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Α’. Γενική έκθεση. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 140 σελ.
  • Αναστασιάδης, Ε.Θ., Δ. Παπαδήμος και Ι. Μαυρουδής. 2002. Υδρολογική μελέτη λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 94 σελ.
  • Αναστασιάδης, Ε.Θ., Δ. Παπαδήμος και Ι. Μαυρουδής. 2002. Έκθεση εδαφικών ιδιοτήτων λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ.
  • Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης – διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Β’. Τεχνική έκθεση (Έργα 1, 2, 3, 4 και 6). Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ. + 5 Χάρτες.
  • Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης – διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Συνοπτική περιγραφή έργου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 21 σελ.
  • Κατσακιώρη, Μαρία (συντονίστρια έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης – διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Β’. Τεχνική έκθεση. Σχεδιασμός ερμηνείας περιβάλλοντος, ανάδειξης και αναψυχής της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (Έργα 5, 7 και 8). Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. + Παραρτήματα (Τ1, Τ2, Τ3, Τ6) + 5 Χάρτες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο