Παράκτιο Έλος Μίκρας, ένας υγρότοπος στη γειτονιά του ΕΚΒΥ

Αρχική > Εγκαταστάσεις > Παράκτιο Έλος Μίκρας, ένας υγρότοπος στη γειτονιά του ΕΚΒΥ
Παράκτιο Έλος Μίκρας | Δ. Μπούσμπουρας
Παράκτιο Έλος Μίκρας | Δ. Μπούσμπουρας

Το Παράκτιο Έλος Μίκρας βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Αγροκτήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ και δίπλα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκτείνεται ανάμεσα στις εκβολές του ποταμού Ανθεμούντα και του χειμάρρου της Θέρμης και καλύπτει χερσαία έκταση 64,76 εκτάρια.

Το Παράκτιο Έλος Μίκρας καλύπτεται κυρίως από μονοετή και πολυετή ποώδη φυτά. Σημαντική είναι η παρουσία αλόφυτων αλλά και ειδών χαρακτηριστικών των διαταραγμένων εδαφών ιδιαιτέρως στα όρια με τις γεωργικές καλλιέργειες. Στην περιοχή απαντούν επίσης διάσπαρτα αρμυρίκια σχετικά μικρής ηλικίας.

Η ακτή είναι αμμώδης και διατηρεί τη φυσική διαμόρφωση από τον συνδυασμό της δράσης του ανέμου και της θάλασσας. Υπολείμματα του θαλάσσιου φυτού Posidonia oceanica αποτελούν ένδειξη της ύπαρξης του προστατευόμενου είδους στη θαλάσσια περιοχή και λειτουργούν ως φυσική άμυνα κατά της διάβρωσης των ακτών.

Ο υγρότοπος κατακλύζεται κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο, διατηρώντας στο κεντρικό τμήμα ενιαία υδατοσυλλογή έκτασης περίπου 5 εκταρίων. Μικρότερες υδατοσυλλογές διατηρούνται και σε άλλες θέσεις ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρέχοντας σημαντικό ενδιαίτημα για τα υδρόβια είδη.

Στον υγρότοπο έχει τεκμηριωθεί (Μπουρδάκης & Παναγιωτοπούλου, 2022) η παρουσία σχετικά μεγάλου αριθμού υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών ορνιθοπανίδας, που βρίσκουν καταφύγιο τη χειμερινή περίοδο, αναπαράγονται, ή τον χρησιμοποιούν περιστασιακά κατά τη μετανάστευση. Η ορνιθολογική αξία του υγροτόπου είναι μεγάλη και λόγω της γειτνίασής του με το Εθνικό Πάρκο Αξιού – Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους.

Το Παράκτιο Έλος Μίκρας παρέχει αξιόλογες οικοσυστημικές υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα, προστατεύοντας από πλημμύρες και σταθεροποιώντας την ακτή, προσφέροντας δυνατότητες για επιστημονική έρευνα, αλλά και ευκαιρίες εκπαίδευσης και αναψυχής, λόγω των φυσικών γνωρισμάτων που ακόμη διατηρεί σε ικανό βαθμό, της προνομιακής θέσης στο παράκτιο μέτωπο του Θερμαϊκού Κόλπου, της γειτνίασης με τη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά οικιστικά σύνολα, αλλά και της ένταξής της σε έκταση που διαχειρίζεται το ΑΠΘ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες διατήρησης του υγροτόπου όπως απομάκρυνση των αδρανών υλικών (οικοδομικών και από εκσκαφές) και αποκλεισμός των οδικών προσβάσεων. Την προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του υγροτόπου υποστηρίζει το ΕΚΒΥ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. EL52202600 Παράκτιο Έλος Μίκρας. Δικτυακός τόπος για τους υγροτόπους της Ελλάδας.

Μπουρδάκης Σ. & Παναγιωτοπούλου Μ. 2022. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των παράκτιων υγροτόπων της εκβολής του ποταμού Ανθεμούντα (Παράκτια Έλη Περαίας και Μίκρας, έλη αεροδρομίου Θεσσαλονίκης) για το χαρακτηρισμό τους ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. 23 σελ. + παραρτήματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο