Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων

Αρχική > Εγκαταστάσεις > Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων

To Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) παρέχει υπηρεσίες αναλύσεων επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων) και υπογείων υδάτων. Εξειδικεύεται στις φυσικοχημικές και βιολογικές παραμέτρους ποιότητας νερού.

Εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017 – Απαιτήσεις δοκιμών και διακριβώσεων και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου για καθορισμένο πεδίο εφαρμογής δραστηριοτήτων (ΕΠΕΔ).

Μπορείτε να βρείτε το ΕΠΕΔ και τα πιστοποιητικά διαπίστευσης του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ ή ΕΔΩ.

Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001) και στην Κηφισιά Αθηνών (Λεβίδου 13, 14562).

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 8 άτομα: επιστήμονες του περιβάλλοντος, βιολόγους και χημικό μηχανικό.

Στο Εργαστήριο χρησιμοποιείται σύγχρονος επιστημονικός εξοπλισμός. Ενδεικτικά αναφέρονται: ιοντικός χρωματογράφος (Aquion System/AS-DV Autosampler), φασματοφωτόμετρα (Hitachi U-5100 UV/VIS, Agilent/Cary 60), αναλυτικοί ζυγοί (Kern & Sohn GmbH/ABT100-5NM, Mettler), αυτόματος τιτλοδότης (Hach Lange), φυγόκεντροι (Heraeus Labofuge 200, Labwe BT5C), συσκευές μέτρησης βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (WTW), εργαστηριακά αυτόκαυστα (RΔΥΡΔ/AES-28, AH-21-N2), συσκευές παραγωγής αποσταγμένου και υπερκάθαρου νερού, αυτόματα σιφώνια, ψηφιακά θερμόμετρα, εργαστηριακά πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα, πλυντήριο υαλικών, θάλαμοι, απαγωγοί αερίων, αντλίες κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο