Υποδομές & Εξοπλισμός

Αρχική > Εγκαταστάσεις > Υποδομές & Εξοπλισμός
Κτήριο ΕΚΒΥ
Κτήριο ΕΚΒΥ

Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ, εμβαδού 1200 τ.μ., βρίσκονται εντός του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στεγάζουν χώρους εργασίας, βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων και εκδηλώσεων χωρητικότητας 60 ατόμων, κυλικείο και εργαστήρια. Διατίθεται χώρος στάθμευσης.

Το ΕΚΒΥ διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό γραφείου και πεδίου, και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός γραφείου περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φορητούς υπολογιστές, συσκευές λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο και δικτυακό αποθηκευτικό χώρο μεγάλου μεγέθους με συστήματα προστασίας από επιθέσεις μέσω κακόβουλων λογισμικών.

Εργαστήριο ποιότητας υδάτων
Εργαστήριο ποιότητας υδάτων

Το ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS Desktop & Enterprise), Υδρολογικής προσομοίωσης (λογισμικά της MIKE Powered by DHI) και ειδικά προγράμματα καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων (Canoco, Primer7, PS-Imago SPSS κ.ά.).

Ο εξοπλισμός εργασιών πεδίου περιλαμβάνει εκτός δρόμου όχημα, όργανα παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης υψηλής ακρίβειας (RTK-GPS) και συνοδευτικά λογισμικά, χωροβάτες και 2 Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones) με εξειδικευμένο εξοπλισμό τηλεπισκόπησης. Επίσης, το ΕΚΒΥ διαθέτει και χρησιμοποιεί όργανα και λογισμικό βυθομέτρησης.

Το ΕΚΒΥ διαθέτει ειδικό εξοπλισμό δειγματοληψιών και επιτόπου μετρήσεων ποιότητας νερού, όπως αυτόματους δειγματολήπτες νερού τύπου IWS, τύπου Ruttner, δειγματολήπτες ζωοβένθους τύπου Ekman Birge, απόχες για τη συλλογή ζωοβένθους, αρπάγες και βυθοσκόπια για υδρόβια μακρόφυτα, δίσκους Secchi, δίχτυα συλλογής φυτοπλαγκτού, φορητά πολυπαραμετρικά συστήματα κ.ά.

Επίσης, διαθέτει αναλυτικά όργανα και εργαστηριακό εξοπλισμό για τη διενέργεια αναλύσεων βιολογικών και φυσικοχημικών στοιχείων ποιότητας υδάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται ανάστροφα μικροσκόπια φωτεινού πεδίου αντίστροφης φάσης συνοδευόμενα από ψηφιακές κάμερες, στερεοσκόπια με ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, μικροσκόπιο, ιοντικός χρωματογράφος, φασματοφωτόμετρα, αναλυτικοί ζυγοί, αυτόματος τιτλοδότης, φυγόκεντροι, συσκευές μέτρησης βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου, εργαστηριακά αυτόκαυστα, συσκευές παραγωγής αποσταγμένου και υπερκάθαρου νερού, αυτόματα σιφώνια, ψηφιακά θερμόμετρα, εργαστηριακά πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα, πλυντήριο υαλικών, θάλαμοι, απαγωγοί αερίων, αντλίες κ.ά.

Πληροφορίες για το εργαστήριο ποιότητας υδάτων βρίσκονται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο