Έρευνα & παρακολούθηση

Αρχική > Οι δράσεις μας > Έρευνα & παρακολούθηση

H βιοποικιλότητα αγκαλιάζει όλη τη ζωή στη Γη. Η πραγματική αξία της είναι ανυπολόγιστη. Οι άνθρωποι είμαστε μέρος της και εξαρτιόμαστε πλήρως από τη διατήρησή της.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των οικοσυστημάτων συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η κρίση στη βιοποικιλότητα και η κλιματική κρίση είναι αλληλένδετες.

Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προστασίας και αποκατάστασης της φύσης, προκειμένου η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα να τεθούν σε πορεία ανάκαμψης, συνεισφέροντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι δράσεις μας σε αυτόν τον τομέα είναι σύμφωνες με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα καθώς και τη Σύμβαση Ραμσάρ. Επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμογή των Οδηγιών για τη Φύση, της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά, του νέου Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης και της σχετικής νομοθεσίας και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο.

 

Έρευνα & παρακολούθηση

Οι δράσεις βελτίωσης της γνώσης εστιάζουν σε: έρευνα, απογραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση περιοχών, οικοσυστημάτων, τύπων οικοτόπων και ειδών, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων για την οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης.
Δειγματοληψία στην T.Λ. Σφηκιάς | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Δειγματοληψία στην T.Λ. Σφηκιάς | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Δειγματοληψία στην Πικρολίμνη | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Δειγματοληψία στην Πικρολίμνη | Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο