Διατήρηση και διαχείριση υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης

Περίληψη Έργου

Το έργο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Διατήρηση και Διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης», αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της οικολογικής αξίας των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης και την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης της περιοχής, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων. Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:

 • η ανύψωση της στάθμης στη λίμνη Χειμαδίτιδα προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών της αποθήκευσης νερού και της στήριξης των τροφικών πλεγμάτων,
 • η αποκατάσταση των καλαμώνων, των ανοιχτών νερών και των υγρολίβαδων για τη διατήρηση της πανίδας,
 • η ανόρθωση του παρόχθιου δάσους των σκλήθρων,
 • η παρακολούθηση της βλάστησης, των πουλιών και της ποιότητας του νερού των λιμνών,
 • η ανάδειξη της περιοχής, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Εταιρικό σχήμα:

Δικαιούχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας

Εταίροι: Δήμος Αετού, Διεύθυνση Δασών Νομού Φλώρινας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Planet Regional.

Διάρκεια Έργου: 2001-2004.

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ:

 1. Διερεύνησε τους αβιοτικούς παράγοντες στις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων τους και στη χημική ανάλυση του ιζήματος στη λίμνη Χειμαδίτιδα, στις υπό κατάκλυση περιοχές.
 2. Διερεύνησε τους βιοτικούς παράγοντες στις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη (οικολογική μελέτη της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης λίμνης Χειμαδίτιδας, ανάλυση φυτοπλαγκτού λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης).
 3. Μελέτησε τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας «Δάση με Alnus glutinosa», στην περιοχή (σύνθεση, δομή, βαθμός διατήρησης) και πρότεινε δράσεις διατήρησης και ανόρθωσής του.
 4. Επέβλεψε επιστημονικά την οριστική μελέτη για την ανύψωση και στεγανοποίηση του αναχώματος της λίμνης Χειμαδίτιδας, που υλοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας.
 5. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, διερεύνησε και προσδιόρισε τις περιοχές του καλαμώνα και των υγρολίβαδων στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστεί διαχείριση, ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τα πουλιά.
 6. Διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σεμινάριο για τη διαχείριση υδατικών πόρων και τη διαχείριση καλαμώνων.
 7. Υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και προώθησε την ανάδειξη της περιοχής.
Λίμνη Χειμαδίτιδα
Λίμνη Χειμαδίτιδα | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Λίμνη Χειμαδίτιδα
Λίμνη Χειμαδίτιδα | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο