Διατήρηση και αποκατάσταση του φοινικόδασους του Βάι στην Κρήτη

Περίληψη Έργου

Το φοινικόδασος του Βάι, στην ανατολική Κρήτη, αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας (*9370 Φοινικόδασος με Phoenix) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προστατεύεται ως Αισθητικό δάσος και περιλαμβάνεται στα όρια της Ειδικής Ζώνη Διατήρησης GR4320006 του δικτύου Natura 2000. Σκοπός του έργου LIFE-Φύση ήταν να διατηρήσει, ανορθώσει και αποκαταστήσει το Αισθητικό δάσος του Βάι, επεκτείνοντας τον τύπο οικοτόπου *9370 Φοινικόδασος με Phoenix, του οποίου η έκταση είχε συρρικνωθεί ήδη από τη δεκαετία του 1950, και αντιμετωπίζοντας τις απειλές στην περιοχή.

Περίοδος υλοποίησης: 1999 – 2002.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα LIFE, Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Το ΕΚΒΥ ως δικαιούχος και επιστημονικός συντονιστής του έργου, υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου και την Ιερά Μονή Τοπλού (εταίροι του έργου) και τον Δήμο Παλαικάστρου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΒΥ κατάρτισε οδηγό διαχείρισης για το φοινικόδασος του Βάι, συνεργάστηκε με τη Δασική Υπηρεσία για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του φοινικόδασους, διευκόλυνε με παροχή δεδομένων και στοιχείων την ανταλλαγή μεταξύ ιδιοκτητών αγροτεμαχίων γύρω από το φοινικόδασος και της Ιεράς Μονής Τοπλού για την αποκατάσταση του δάσους σε περιοχές που προϋπήρχε και εμφάνιζε φυσική αναγέννηση, εφάρμοσε δράσεις επέκτασης του φοινικόδασους σε γειτονικές εκτάσεις που παραχώρησε η Ιερά Μονή Τοπλού για τον σκοπό αυτό, προώθησε μέτρα ρύθμισης των τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και δράσεις ενημέρωσης του κοινού, και τέλος, ενίσχυσε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στις προσπάθειες διατήρησης.

Το φοινικόδασος του Βάι
Το φοινικόδασος του Βάι | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Το φοινικόδασος του Βάι
Το φοινικόδασος του Βάι | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Αποτελέσματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο