Γενική άποψη του υγροτόπου Ψαχνών (Φωτ. Γιάννης Ιωαννίδης).
Γενική άποψη του υγροτόπου Ψαχνών (Φωτ. Γιάννης Ιωαννίδης).

Ολοκληρώθηκε το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης “Υγρότοπος Ψαχνών (Κολοβρέχτης ή Λιβάδι” – Προτεραιότητες για την Προστασία Διαχείριση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη», που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Έργου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων Υγροτόπων σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Εύβοιας, παρουσία εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων και ομάδων πολιτών.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Φωτογραφία: Γενική άποψη του υγροτόπου Ψαχνών (Φωτ. Γιάννης Ιωαννίδης).