Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων διοργανώνει την τηλεδιάσκεψη Balkan Mediterranean Wetland LIVING LAB, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου «WetMainAreas - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτωνΤο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας της Βαλκανικής Μεσογείου (INTERREG BalkanMed), με στόχο να συμβάλει στον ειδικό στόχο του προγράμματος για οικολογική σύνδεση των φυσικών οικοσυστημάτων και συνοχή των δικτύων προστατευόμενων περιοχών της Βαλκανικής Μεσογείου, και στο γενικό στόχο του προγράμματος για μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Υλοποιείται με τη συμμετοχή 10 εταίρων (ερευνητικά ιδρύματα και αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Από την Ελλάδα, εκτός από το ΕΚΒΥ, συμμετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και, ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα και τα Κεντρικά Μηνύματα της τηλεδιάσκεψης

Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε την τηλεδιάσκεψη είναι: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-qhqz8pEtVn_1GPc-wlftLfKuNTbXBr