Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων γλυκών υδάτων σε περιοχές Natura 2000, σε νησιά του Ν. Αιγαίου

Αρχική > Οι δράσεις μας > Διατήρηση & διαχείριση > Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων γλυκών υδάτων σε περιοχές Natura 2000, σε νησιά του Ν. Αιγαίου

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων γλυκών υδάτων σε περιοχές Natura 2000, σε νησιά του Ν. Αιγαίου

Περίληψη Έργου

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία και ανάδειξη των οικοτόπων στάσιμων γλυκών υδάτων σε 12 περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα, το έργο δομείται σε δύο πακέτα εργασίας: ΠΕ 1 – Επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιασμός αξόνων δράσης για τους οικοτόπους γλυκών νερών του δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΠΕ 2 – Προβολή και ανάδειξη των περιοχών Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διάρκεια έργου: 2018 – 2022.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

O Ρόλος του ΕΚΒΥ

Η επιστημονική ομάδα του ΕΚΒΥ προέβη στις εξής δράσεις:

  • Χαρτογράφηση και αποτύπωση των ορίων των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων 3140, 3150 και 3170*.
  • Απογραφή της δομής τους και αποτίμηση των λειτουργιών τους.
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησής τους.
  • Ανάλυση πιέσεων/απειλών και επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκαίων δράσεων διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης.
  • Ενημέρωση του κοινού και ειδικών ομάδων χρηστών.
  • Παραγωγή έντυπου υλικού για την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του.
  • Προβολή του έργου, των τύπων οικοτόπων και των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 του Νοτίου Αιγαίου στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού, Μήλος
Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού, Μήλος | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Υγρότοπος Καλής Λίμνης, Κάρπαθος
Υγρότοπος Καλής Λίμνης, Κάρπαθος | Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο