Π. Α. Γεράκης
Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων


Απεβίωσε την 1η Μαΐου 2010 μετά από μακρόχρονη ασθένεια, που αντιμετώπισε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια.

Με το επιστημονικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και συμβουλευτικό του έργο προήγαγε τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ιδίως δε των υγροτόπων και έθεσε υψηλά πρότυπα επιστημονικής εγκυρότητας και προσωπικής ακεραιότητας.

Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) έχει τις ρίζες του στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας του οποίου διετήρησε τις αρχές και το πνεύμα. Ιδρύθηκε, ως παράρτημα του Μουσείου με έδρα τη Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης, το 1991, με χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, ύστερα από πρόταση του ελληνικού κράτους. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται εντός του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΕΚΒΥ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Νίκη Γουλανδρή.  

 


- Σκοπός

- Τομείς δράσης

- Ανθρώπινο δυναμικό

- Οργανόγραμμα

- Υποδομή

- Δίκτυο συνεργασιών

- Επιστημονική συμβολή

- Σύστημα ποιότητας του ΕΚΒΥ

 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΚΒΥ

                                                                                        

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο γενικός σκοπός του ΕΚΒΥ είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.


Οι ειδικοί σκοποί είναι:
  

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ΕΚΒΥ για την εκπλήρωση του σκοπού του, δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:


1. Διαχείριση φυσικών περιοχών

 

2. Επιστημονική πληροφόρηση

 

3. Εφαρμοσμένη έρευνα

 

4. Κατάρτιση

 

5.  Ευαισθητοποίηση κοινού και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

6. Εκτέλεση ειδικών έργων

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ΕΚΒΥ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Νίκη Γουλανδρή. Το προσωπικό του αποτελείται από επιστήμονες ειδικούς σε θέματα οικολογίας, διαχείρισης φυσικών πόρων, υδρολογίας, δασικής, υγροτοπικής και θαλάσσιας βλάστησης, χαρτογράφησης, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και διοίκησης και διαχείρισης έργων. Επίσης, εκπαιδευμένο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό τεσσάρων ατόμων. Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με καθηγητές του ΑΠΘ, οι οποίοι παρέχουν επιστημονικές συμβουλές σε τακτική βάση

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ, εμβαδού 1.200 τ.μ., βρίσκονται σε έκταση που του παραχωρήθηκε εντός του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν: βιβλιοθήκη 5.000 τόμων με αναγνωστήριο, αίθουσα διαλέξεων και εκδηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας 60 ατόμων, όπου υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση, αίθουσα συσκέψεων χωρητικότητας 10 ατόμων, γραφεία εργασίας, διοίκησης και επισκεπτών, χώρος υποδοχής.

Το ΕΚΒΥ διαθέτει πλήρη εξοπλισμό γραφείου, που περιλαμβάνει δίκτυο Windows NT με 40 τερματικά και τα αναγκαία περιφερειακά μηχανήματα, δίκτυο UNIX, ψηφιοποιητή, έγχρωμο σαρωτή και σχεδιογράφους και το ανάλογο λογισμικό. Επιπλέον, το ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) (Arc/Info, ArcGIS, Arc View), λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (ERDAS IMAGINE, ENVI) και ειδικά προγράμματα καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων. Ο εξοπλισμός εργασιών πεδίου περιλαμβάνει εκτός δρόμου οχήματα, όργανα Παγκοσμίου Συστήματος Εντοπισμού (GPS), φορητά όργανα μέτρησης της ποιότητας νερού κ.ά. Παράλληλα το ΕΚΒΥ αξιοποιεί τις ευρύτατες δυνατότητες που έχει το ΓΑΙΑ και το Μουσείο Γουλανδρή στην Αθήνα.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ιδέα της δημιουργίας του ΕΚΒΥ γεννήθηκε και προωθήθηκε το 1988-1990 κατά τη διεξαγωγή του έργου «Διατήρηση και Διαχείριση των Ελληνικών Υγροτόπων-Στρατηγικές και Σχέδιο Δράσης», το οποίο συντόνισαν το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση και η Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Το ΕΚΒΥ από την ίδρυσή του επεδίωξε και επέτυχε να αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Παράλληλα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών του, παρακινεί, στηρίζει ή διευκολύνει την ανάληψη θετικών ενεργειών από άλλους οργανισμούς και συμβάλλει, όποτε αυτό είναι δυνατό, στον αποτελεσματικό συντονισμό τους. Ειδικότερα συνεργάζεται με:

Το ΕΚΒΥ ορίσθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως Εθνικό κέντρο Αναφοράς για τη Βιοποικιλότητα ως προς το Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα (ETC/BD), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
 
Επίσης, το ΕΚΒΥ συμμετέχει στην τετραμελή ομάδα των Υγροτοπικών Κέντρων της Πρωτοβουλίας MedWet, για τη συνεργασία χωρών και οργανισμών της Μεσογείου σε θέματα υγροτόπων. Η πρωτοβουλία αυτή συνενώνει ένα δίκτυο κρατών, ιδρυμάτων και οργανώσεων και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γραφείου της Σύμβασης Ραμσάρ.
 

Οργανισμοί με τους οποίους το ΕΚΒΥ έχει αναπτύξει συνεργασία:

 

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Κυπριακή Δημοκρατία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας
 • Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 • Γενική Γραμματεία Τουρισμού
 • Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Π.Ε.Ρ.
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας
 • Αρχή Διαχείρισης INTERREG IIIC Νότια Ζώνη
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Γενικό Χημείο Κράτους
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 • Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ)
 • Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)
 • Δασαρχείο Καβάλας
 • Δασαρχείο Σπάρτης
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Ελληνικά Πετρέλαια
 • ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας
 • Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
 • Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου
 • Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
 • Δήμος Καβάλας
 • Δήμος Δοϊράνης
 • Δήμος Εξαπλατάνου
 • Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου
 • Δήμος Λιτοχώρου
 • Δήμος Μουδανιών
 • Δήμος Μούδρου
 • Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 • Αμιγής Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Νομού Ξάνθης
 • Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ Α.Ε.)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λιτόχωρου
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 • Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα
 • Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
 • Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς
 • Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
 • Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 • Ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Italy
  Biological Station of Tour du Valat (Station Biologique de la Tour du Valat), Arles, France)
 • Centre for the Study of Mediterranean Wetlands, SEHUMED
  (Sede para el Estudio de los Humedales Mediterraneos, SEHUMED), Spain
 • Danish Hydraulics Institute, DHI
 • Environmental Center for Administration and Technology – Tirana (ECAT)
 • European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)
 • Euro-Mediterranean Center for Climate Change
 • European Space Agency
 • European Centre for Nature Conservation, ECNC
 • European Commission Environment Directorate General
 • European Commission Research Directorate General
 • European Economic Area Financial Mechanism
 • European Environment Agency, EEA
 • European Topic Centre On Nature Conservation (ETC/NC)
 • German Aerospace Center, Germany
 • Institute for the Conservation of Nature (Instituto da Conservacao da Natureza - ICN), Portugal
 • Jena-Optronik GmbH
 • Joint Research Centre, Ispra, Italy
 • Managing Authority of the Objective “European Territorial Cooperation” Operational Programmes of the Ministry of Economy, Competitiveness and Infrastructure, Transport & Networks
 • Ministry of Environment (Ministere de l’ Environnement), France
 • Ministry of Environment (Ministero dell’ Ambiente), Italia
 • National Museum of Natural History, Paris, France (Musee National d'Histoire Naturelle de Paris)
 • Ramsar Convention Bureau, Gland Switzerland
 • Royal Holloway University of London, UK
 • United Nations Environment Programme-Mediterranean Action Plan (UNEP-MEDA)
 • University College London, UK
 • University of Durham, UK
 • University of Salzburg, Department of Geography and Geoinformation, Austria
 • US Fish and Wildlife Service, USA
 • Wetlands International (formerly IWRB)
 • World Conservation Union (IUCN)
 • Worldwide Fund for Nature (International, Greece, Italia, Mediterranean)

 

   

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Το ΕΚΒΥ έχει συμβάλει στο να προωθηθούν σχετικά νέες, για την Ελλάδα, ιδέες και προσεγγίσεις σε θέματα διατήρησης και διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΒΥ 

Η ποιότητα αποτελεί για το ΕΚΒΥ, από την ίδρυσή του, κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασμού και κυρίαρχη πρόκληση.


Από τον Ιούνιο 2003 το ΕΚΒΥ εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001. Το Σύστημα Ποιότητας είναι διαπιστευμένο από την TÜV AUSTRIA (αριθ. ε
γγραφής πιστοποιητικού: 01012177, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008).
 

Σκοπός του Συστήματος Ποιότητας είναι να προάγει τη βελτίωση του οργανισμού προς τον στόχο της αριστείας και να διασφαλίζει την ικανοποίηση της κοινωνίας από το έργο του.
 

Η Διοίκηση του οργανισμού δεσμεύεται να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων πόρων, και να εργάζεται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πιστοποίηση αναφέρεται στις ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΚΒΥ:


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΒΥ


Το ΕΚΒΥ επιδιώκει:

Απώτερος σκοπός είναι η ικανοποίηση του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών: χρηστών των υπηρεσιών του, εργαζόμενων, συνεργατών, της κοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΒΥ

 

EKBY, 2018